Month of Ascension 

Year has started in the Faith of the Kumara’s who have made Terra Destined to realise her Ascension and the Ascension of All. Truth of Alpha and Omega Lives in CORE and Wish of Terra, Lives in the Reality of ONE Way and Tone. Terra is Created in Communion to be the Altar of Life, an Altar for RACE to Praise All. All Live in the Colourful Truth of Details, Ordered in Emerald and Alive in the Original White Fire. White Fire is the Order for Details to grow and to Blossom, to manifest Faith as given in the Start of Creation of Terra.

2019 is a year given to realise a further transformation of Matter, a deeper touch of the CORE. 2019 is Able to unroll the Order of the Origin and to Honour the Beginning of Terra. Honouring the Beginning is The Way of Ascension. When the Beginning is Honoured, Matter is Purified and Ascension can be realised. To start 2019 IN the Faith and Will of the Beginning of Terra, January is the Month to Celebrate her Destiny: Ascension. Ascension is done from a base, from Emerald base. Because Emerald has risen in 2018, Ascension is possible in 2019.

We start the year with the Fire of Ascension, with fireworks. In this Fire we will give Direction in every month to come and to every Detail born and Ordered in 2019. Welcome this Beginning of Year and create Ascension in the Truthful base of Emerald Order.

 

New Year – Triangular Base, January 1 2019

A part of the New Year’s dictation, the beginning is missing.

Dictation

… it is the Structure of Eternity. Materialising Eternity is done in the Communion of RACE and Planet, is done in the Communion of Alpha and Omega.

One Cell begins in Communion of Alpha and Omega. One Cell begins and forms the Triangular Base. Within this Base is the Key. So open the Key, realise that for every Human Being there is ONE Wish, ONE Tone, ONE Way and ONE Direction. Realise that in this fact planet Terra is therefore ONE Creation. Within the Hands of Human RACE, within the Hand of Alpha is the Creation of Terra, the Creation of Form.

Terra is about to be the Beauty of Eternity and in this Beauty her Face will Shine, her Face will Be. Beauty of Eternity is to Be, to Be God, to Be the Deity in Action, to Be the Form of this Deity in Action.

Human RACE is Sealed within the Prayer of the Woman, within the Prayer of the Mother. Human RACE is Sealed within the Activity of Creative Ability.

Be the Blessing for this Planet as Human RACE. Be the Blessing within the Communion of Alpha and Omega. Be the Blessing to Materialise the Triangular Base, the Triangular Truth.

So give within Charity, the Eternity of the Triangle and in this Eternity is the Realisation of Ascension. Ascension is ONE Way, ONE Tone. Ascension is the Resonance of Purity within every Atom and Cell. And within Purity, within Eternity, within the Truth of Harmony, within the Truth of the Triangle is Life for the Planet, is Life for RACE, is Life that IS GRACE. It is the Truth of God’s RACE to be Creator of this Planet; it is the Truth of God’s RACE to Be Alive within the Trinity of the Triangle.

Welcome this Trinity in 2019. Welcome the Triangle within the Centre-point where Alpha and Omega meet. We have come to this Point in the Beginning of this Year and this Point will be the Start of every Atom, of every Cell. This Point will be the Start of Life in Truth, of Life IN THREE.

Welcome ALL in the Triangle. Welcome ALL in Ascension. Welcome ALL in the Purity of the Pyramid of Life.

 

Uitleg door Isabel:

Het begin van het jaar komt voort vanuit het meeting punt van Alpha en Omega. In Alpha en Omega’s meeting punt ontstaat de vorm wat de basis is van de schepping, dat is de driehoek (triangle). In deze Triangle is de resonantie van Purity, is de resonantie van Equality en is de resonantie van Harmony aanwezig.

Wij als menselijk Ras zijn de Creator als Alpha en de planeet is Creation als Omega. In dit jaar gaat het erom dat we als Menselijk Ras in het meeting point zijn van Alpha en Omega en op deze manier de Schepping creëren en daarin dus de basis van de Triangle geven in elke Cel en in elk Atoom.

Op deze manier creëren we het Gezicht van God, creëren we de Eeuwigheid wat dan de Beauty van Eternity is. Op deze manier creëren we dus to BE Beauty of Eternity.

Het Gezicht van God is de Levende expressie van EEN Weg, van EEN Richting en van EEN Toon. De Toon van Aquarius geeft de Weg en de Richting aan en in de Toon van Aquarius zit de resonantie waarin die driehoek totaal Harmonieus en Equal is.

De Triangle staat voor de Drie in EEN, staat voor Trinity. Dit jaar begint nu in het Meeting Point, in het Centrum waarin Alpha en Omega EEN zijn, daar begint het mee en dan gaat het er om dat dan dus de Wens van de Gehele Mensheid wordt uitgedrukt om iedere Cel en ieder Atoom vanuit dat Center Point te vervullen en iedere Cel en ieder Atoom dus in de Schepping de Triangle te laten zijn en er wordt ook gezegd de Triangle of Truth, het gaat ook om Waarheid.

Aan het einde werd gezegd dat die Triangle de Key is naar Eternity, de Key naar Eeuwig Leven en er werd gezegd dat vanwege die resonantie van Purity, dit de Ascension is en dit de Piramide of Life is.

Ik vond het heel voelbaar dat het Ascension Punt van waaruit het Leven voortkomt, dat Center Point waar Alpha en Omega EEN zijn dat we daar inderdaad vanuit, vanuit dat Punt het jaar starten en dat dat een bepaalde Richting geeft, een bepaalde lijn aangeeft, een bepaalde Boost, impuls, om als mensen te Creëren en ik vond het ook heel erg voelbaar van dat we als mensen Creator zijn, Alpha, dat we vanuit dat Meeting Point en dan dus de planeet als Creation is, Omega.

Alpha is de Mensheid en Omega de Planeet.

In de handen van de Mens zit de Planeet, Vorm, Schepping. In de handen van Alpha ligt de Vorm, Omega.

Als Ras ben je Alpha en de Planeet Omega.

Copyright: Ascending All

 

 

Thanks for your contribution!