Beweeg je in de golven van Waterman en Eer daarmee de Realiteit van de Zon, de Maan en de Aarde die als drie in één het Leven Dienen en het Leven laat Rijzen.

We zijn bij elkaar voor de Zomer Zonnewende van 15.54 uur.
Meditatie
We doen wat oefeningen op het grote voorterrein onder de Catalpa boom.
Aan het eind van de oefeningen houden we onze armen naar voren en dragen de Zon in onze handen.
We zijn op deze manier de stralen van de zon en dan zetten we op deze manier een stap naar links. We brengen beweging, ontspan je schouders, we nemen de zon mee in de Beweging van de Orde, de Orde die gegeven wordt door de Zon en de Maan en in de aarde zijn plek kan vinden.
We draaien steeds een stap verder en nemen de Zon mee. Besef Zon draagt en dat we de draaiing meenemen van de Zon, de Maan, de Aarde en de Mensen, zodat de mensen allemaal meegaan in dezelfde Orde van Waarde, Vrijheid, Waarheid en Broederschap.
Laatste stap (we zijn rond). Ontspan, de Zon verder naar beneden. Adem goed door. Met elkaar dragen we de Zon, met elkaar bewegen we de Zon. Met elkaar zijn we de reflectie van de Maan. Met elkaar leven we de Aarde.
Handen weer omhoog en tegen elkaar, dan draaien we een rondje als Zonnestralen. Handen weer omlaag. Adem goed door. Ontspan je even. We kunnen nu nog niet de andere kant opdraaien omdat het nog geen tijd is.
Probeer even ontspannen te staan, schouders laag, kin op de borst en langzaamaan rol je af. Blijf voelen dat je contact maakt met de Zon en de Aarde en wees de reflectie van de Maan, de reflectie van het licht. Dan gaan we heel langzaam weer omhoog, neem de Aarde in je op, neem het leven in je op. Dan staan we stil. Ervaar weer het Licht van de Zon en de Reflectie van de Maan en wees daarin Mens, Levende Mens, samen met de vier Elementen, Water als beweging, Lucht als adem, het Vuur als je Wil en Aarde dus als het verlangen om je Wens te creëren. Kijken we allemaal even naar rechts over je schouder om je nek uit te rekken, schouders laag houden en naar links en weer naar voren. Naar rechts en weer naar voren.
Ontspan. (Isabel komt erbij)
Probeer zo ontspannen mogelijk te staan en neem je plek in, neem je plek in hier, hier op Aarde. Adem goed door.
We brengen onze handen weer naar voren toe. We dragen de Zon weer en we gaan één stap naar rechts. Maak contact met de Zon, met het Licht en weet in het bijzijn van de Maan, in het aanwezig zijn van de Maan word jouw Reflectie voelbaar, gezien, geleefd door de aarde waar we op staan, waar we op bewegen, waarin we de cirkel rond maken en het steeds weer verder gaat (stap naar rechts). Laat de Zon, de Aarde en de Maan tot je doordringen als de drie-eenheid van waardevol Leven.
We doen af en toe een stap opzij gedurende de dictatie.
Dictatie
Beweeg je in de golven van Waterman en Eer daarmee de Realiteit van de Zon, de Maan en de Aarde die als drie in één het Leven Dienen en het Leven laat Rijzen. Maak plaats voor de Geboorte van Nieuw Leven, maak plaats voor de Geboorte van de Zomer. Verwelkom de Zomer en Verwelkom de Eenheid van Alle Seizoenen, de Vier in EEN.
In de Vier in EEN zijn de Elementen Vertegenwoordigd. Water, Aarde, Lucht en Vuur worden Geëerd door de Zon en zij eren de Zon. Water, Aarde, Lucht en Vuur worden gezien door de Maan en zij ontvangen haar Reflectie. De Werkelijkheid van Leven, zoals die Leeft in de Orde van Waarheid, wordt gegeven in het Licht en in de Kracht van de Zonnewende.
De Zonnewende vertegenwoordigt het feit dat Leven altijd doorgaat, dat Leven steeds vernieuwt en dat daarin het Licht de belangrijkste rol speelt. In de Orde waarin het Licht kan stromen en in de Orde waarin het Licht gegeven wordt door Zon en Maan is het de Aarde die Eeuwig voortbeweegt, die Eeuwig draait rondom haar as.
Dus beweeg als de Materie, beweeg mee met de Werkelijkheid van de Aarde. Verenig jezelf met de as van de Aarde zoals jij je eigen as hebt. Neem plaats in het Geheel en maak plaats voor Nieuwe Details, want in de Zon wordt zoveel meer gegeven, zoveel meer dan deze dag, zoveel meer dan de nacht die komen gaat.
Verwelkom de Zomer, verwelkom de Seizoenen, verwelkom de ‘Spinning Reality’ van de Aarde als EEN.
Vervolg meditatie
We stappen nog verder, blijf doorademen, blijf je concentreren op de Maan, de Zon, de Mens, de Aarde en neem ze mee in de golven, in de golven van Waterman. Uitdrukking van Mens, Menswaardigheid. Adem door, blijf ontspannen, draag de Zon, eer de Zon met je handen, met je voeten, met je Adem, met het Water en met de Lucht. Adem door.
Laatste stap zodat je weer op je eigen plek staat, de plek die je hebt vervolmaakt door met de Zon mee te bewegen en weer verder te gaan.
Adem door en breng je handen in gebedspositie, In Gebed.
We worden wakker in het Licht van de Zon, in de Reflectie van de Maan en in het Leven op Aarde.
Adem goed door, open weer je ogen en kom terug.
Copyright: Ascending ALL

Thanks for your contribution!