2de zaligspreking
Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Meditatie
Stel je voor dat inderdaad de maan aanklopt bij je. Klop, klop. En je laat binnen, doet de deur open, de deur van je hart.

En adem door. En open de deur voor de maan, open je hart voor de maan. Adem de maan in, in je hart. En laat het binnen komen. Bewust, wakker klopt de maan aan, aan jouw hart en aan ieders hart om een verbinding te maken met jou eigen detail, je diepste ik of hoe je het ook wil noemen. Het puntje daar waar jij jij bent, ongeschonden (en ook geduldig en al die andere aspecten van de zaligsprekingen) daar klopt het in jouw hart. Daar klopt de maan aan in jouw hart. Je hart wordt vervuld van het licht van de maan, van de reflectie van het zonlicht, van de samenwerking van de zon en de maan komt het binnen in je hart. Het licht van die eenheid en je herkent het, je herkent het, je herkent het als liefde, als hoop, als zorg, als troost. Klop, klop en het klopt verder in jouw hart, of als jouw hart. Klop, bij iedere hartenklop stroomt het verder je lichaam in, je bloed in. Het licht, het licht van de maan wat steeds sterker wordt de komende 2 weken, de reflectie van de zon, het zonlicht komt het binnen in je kloppende hart.
Dictation
You are encouraged in the Light of Moon. You are encouraged in the Truth of Ruby Core. It is Ruby that is in your Heart, it is Ruby that is in your Veins. And in the Rhythm of the Heartbeat of Aquarius you Realise the Pulse of Life in which Life continues.
The reason Life continues is because Sun and Moon give Light. They give you the Rhythm of Life. They give you the Eternity of Life itself as it will be created in your hands, the hands of Human RACE.
You are Awake in the Pulse of Life and this Rhythm -the Rhythm of Life- the continuity of Eternity is Awakening in your Consciousness and Awareness. In the Union of Awareness and Consciousness is your Creative Ability and the Creative Ability is encouraged by the Power of New Moon. The New Moon will give you the Blissful Reality of Life in Nature. The New Moon will give you the Blissful Reality of Life that is Good. But, it means that you are the One that creates Life that is Good; Life as God.
Because you are God as Human Being you are able to create and you are able to create that what is God, what is Good. You are Awakening in the Pulse of Life, you are Awakening in the Heartbeat of Aquarius. It is the Heart that Beats and it is in the Core of Terra that this Heart beats for All.
Therefore you are Nurtured, therefore you are Guided and therefore you, as Human RACE, can Root within this planet, upon this planet. You are Alive because you are Invited by the Light of Sun and Moon to Live, to Breathe.
Sun and Moon bring the Reality of Eternity into your very Cells and Atoms. Sun and Moon give you Eternity to Blossom and to Blossom Well. So Be Well in the Light of Moon. Be Well in the Pulse of the Aquarian Heartbeat. Be Well in the Core of Earth which is Ruby. So Be Well in the Divinity of Love that is Created in the Hand of Human RACE, in the Hand of Grace.
Adem door en voel het kloppen van je hart. Klop, klop. Voel letterlijk het kloppen van je hart als het kloppen van de zon en de maan. Klop, klop. Klop, klop, als steeds de beweging, de beweging van eeuwigheid die je hart, die jouw hart kent. En als je het voelt kloppen, letterlijk, fysiek, emotioneel, mentaal, je voelt het kloppen, het klopt. Zorg er ook voor dat je zo schept, zo creëert, kan creëren. Gods race/rays creëert. Adem goed door.
Deze maan richten we ons dan op het kloppen, het kloppen van het hart van ieder mens, van leven, leven als geheel. Adem door, beweeg je weer wat en kom weer terug.
Copyright: Ascending ALL

Thanks for your contribution!