Mijn nalatenschap is de Toren van Vuur voor Europa.  

http://www.globallightminds.com/wp-content/uploads/2013/02/10-10-Stargate.jpeg

In de Heelheid van het Begin en het Einde is de volheid van Leven EEN Weg en EEN Belofte. Om de EENheid van leven te realiseren in de verschillende stralen van de Zon, is er tijd. In het concept van tijd wordt de Waarheid van EEN Leven geleefd. Het wordt geleefd juist doordat de Teachings worden gegeven door degene die voor ons leefden. De Teachers hebben de mogelijkheid om de Mens lessen te geven terwijl wij als Teachers niet in de zelfde dimensie leven waarin het huidige menselijk ras leeft. Geschiedenis en Toekomst zijn relatieve begrippen van gerealiseerde tijd.  

Om het doel van onze planeet te bereiken, het doel is de vervulling van het reddingsplan van Sanat Kumara, leeft Terra in tijd om die ENE Belofte waar te maken. De Waarheid van de ENE Belofte is het Leven van de Heelheid, het verenigen van Twin Rays en Twin Flames. Dit doel van planeet Terra kan alleen slagen als wij -de mensheid- aan dit doel zijn toegewijd en er ons Licht aan geven. Het Licht dat wij aan planeet Terra geven om haar te laten groeien als de Ware Moeder, is het Licht van onze Belofte. Het Licht dat we ontvangen hebben uit het hart van het Witte Vuur. Dit Licht doet ons Leven, de beweging van het Licht maakt dat we handelen. We hebben de geschiedenis gecreëerd net zoals we de Toekomst creëren.  

In Heelheid van Leven is ieder Mens op planeet Terra dienstbaar aan het doel van de planeet. Zo zijn we als Geheel dienstbaar aan het Leven van ieder mens die de Toekomst leeft. Het Woord dat wij geven, in Teaching of Message is hierbij een opstap. We gebruiken ook Klank en Kleur. Iedere opstap is in het Geheel van Leven de basis waar ieder mens zich mee kan verbinden. De mens die toegewijd is aan Terra en Sanat Kumara, is toegewijd aan het doel van Terra om Vrijheid te realiseren, vrijheid als mens. 

Toen ik op aarde was als Mark Prophet, heb ik een samenleving opgezet binnen een samenleving. Ik bracht het WOORD voort, ik bracht Klank voort. Ik was bewust en gewaar van het feit dat ik leefde om dienstbaar te zijn aan het Doel van Sanat Kumara om Terra en haar bewoners te redden. Ik leefde het Leven om met mijn hele vermogen geschiedenis te schrijven en tegelijkertijd de toekomst te creëren. De boodschappen die ik gaf, de klanken die ik liet horen, zijn het geschenk in de tijd als opstap om lessen te realiseren en het ENE Doel met mij te dienen. Als Mark Prophet was ik een profeet. De boodschappen die ik gaf kwamen van God, om de mens te inspireren hun huidige wereld te verhogen. 

Ik heb mijn Licht gegeven met het Recht als Profeet, dit betekent dat mijn Licht gebruikt kan worden in de Toekomst of als de Toekomst. De opstap om mee te creëren is mijn Licht, om de Toekomst levend te houden op de principes die ik voorspelde. Ik gaf profetieën omdat ik geloofde in een wereld van Licht, de straal van Violet geeft een wereld waarin de Vrijheid vol schijnt. Ik geloof nog steeds, ik ben nog steeds dienstbaar aan dit Doel. Ik ben nog steeds toegewijd aan het Doel van planeet Terra. Tijdens mijn fysieke leven op Terra, heb ik mijn Licht gematerialiseerd als een Vlam. Deze Vlam gebruik ik niet voor mijzelf. Ik heb de Eeuwigheid gezien, ik ben nog steeds getuige van de Eeuwigheid. Ik begrijp dat anderen op mijn Nalatenschap kunnen bouwen, in Eeuwigheid. De Woorden en Klanken die ik gaf in de volheid van mijn Wezen, zijn gegeven om toegepast te worden door de toekomstige generatie. Ze zijn gegeven om de profetie te materialiseren. (* Deze Vlam is de Nalatenschap Van Mark Prophet.) 

Helaas is de Eeuwigheid op Terra niet te zien zoals ik het nu zie. U ziet tijd. Tijd als begrip is ook in de Eeuwigheid een begrip. Het is het geschenk van de Toekomst en de Geschiedenis vanuit het standpunt dat al het Leven in Heelheid is geboren. Ik werd geboren om de Weg te bereiden voor de degenen die mijn voorspellingen nu Leven. Zonder de open-baring van een voorspelling kan Leven niet veranderen en groeien. Ik heb de Weg bereid om de Violette Vrijheid te materialiseren. Ik heb dit in het Vissen tijdperk gedaan, dienstbaar aan Sanat Kumara als mijn LORD en Bron van Licht. 

De Toekomst is begonnen, in overeenstemming met het tijdsbestek dat ik op aarde was als Mark Prophet. In de Toekomst is het Waterman tijdperk begonnen. Ik heb de openbaringen van de Profeten gegeven. Om deze openbaringen te realiseren in Waarheid, is dit tijdperk nodig. De grondtonen en de basisprincipes van Waterman maken de gegeven profetieën door mijn Licht meer WAAR. Ik ben dienstbaar aan degenen die in het Aquarius tijdperk hun Woord, hun Klank en Kleur geven. Alles in de Heelheid van Leven, waarin we allemaal EEN levende aanwezige Weg zijn. In de aanwezigheid van onsZELF lopen we De Weg die IK voor degenen die nu leven bereid heb en gestart ben. 

De opgeleide profeten en boodschappers in de lijn van Sanat Kumara zullen hun erfgoed geven zoals ik gedaan heb. In deze lijn van Sanat Kumara, zal de Heelheid van TwinRays dienstbaar zijn aan de planeet en het reddingsplan. Ik ben getuige van de Eeuwigheid en ik zie waar de mens mijn Woord als opstap gebruikt. Ik ben getuige van de Eeuwigheid waar IN de mensheid, de leerlingen en de getrouwen het ritme van de voorspellingen als Geheel volgen in het Waterman tijdperk. De Weg van het Vissen tijdperk is volbracht omdat IK gezorgd heb dat mijn Licht het Waterman tijdperk doet schijnen.  

Na mij en mijn geliefde vrouw Elizabeth Clare Prophet is de lijn Van Sanat Kumara doorgegaan. De lijn is doorgegaan, levend in gesproken Woord en Klank in het Licht van Europa. Een cruciaal punt om Aquarius te manifesteren is de Vereniging van Europa, waarbij IK de Toekomst blijf dienen. Dit omdat Europa de Eenheid van onze -Lanello en Elizabeth- aanwezigheid is. De Moeder Vlam is in Nederland verder verhoogd, gebaseerd op mijn voorbereiding en de enorme toewijding van Elizabeth. De Moeder Vlam is Levend, is meer en meer gematerialiseerd in de Zuivere Realiteit van de Eeuwigheid. 

Community, het detail van Nederland is de Vuurtoren voor Europa zoals de samenleving die ik opzette ooit de Vuurtoren van Amerika was. De tijden zijn veranderd, de tijd is doorgegaan in de schoonheid van de Eeuwigheid. De Schoonheid van de Eeuwigheid is het altijd aanwezige Licht van het Witte Vuur. Dit Licht wordt getoond door allen die toegewijd zijn aan de kern van Leven op planeet Terra. Dit is de kern die Leeft in de vereniging van TwinRays en TwinFlames. 

Ik heb mijn Klank als Profeet gegeven, Toegewijd aan het Woord van Heelheid. Ik heb dit gedaan om de Toekomst te verwerkelijken die ik in mijn Dromen en Voorspellingen gezien heb. Ik heb dit gedaan met de wens in mijn hart zodat het Leven nadat mijn fysieke leven was geëindigd in Eenheid geleefd zou worden. Met toewijding in haar hart, vervolgde Elizabeth De Weg die ik haar liet zien. Ze wist dat zij het geschenk van de Toekomst iedere dag heeft gegeven. Zij wist, omdat ze toegewijd was aan het Robijnen Hart van Sanat Kumara, dat ze de MoederVlam en het Woord verhoogde door het door te geven. In de lijn van Sanat Kumara was en IS zij, een Ingewijde. De Community van Nederland leeft in dezelfde lijn (van afkomst). In Community is de vereniging van TwinRays en TwinFlames de materialisatie van het Reddings Plan, net als in de samenleving die ik stichtte.  

Geloof in de Toekomst en weet dat de Woorden die ik gegeven heb, de Woorden die Elizabeth gegeven en geleefd heeft, zijn gegeven om gematerialiseerd te worden. Wij hebben voorbereid dat het Waterman tijdperk zal Leven, zodat de Waterman broeders en zusters onder de mensen hun Klank en Woord kunnen geven en kunnen groeien. Het is Wijsheid om de middelen van het verleden te gebruiken en Toekomst te materialiseren. Het is Wijsheid om de waarheid van de Eeuwigheid in elk tijdperk van planeet Terra te geven, met het Weten dat Leven Heelheid is door de Eeuwen heen en met de kwaliteiten van de Eeuwen. 

Mijn doel als Profeet was de Profetieën te realiseren. Ik ben Getuige van het feit dat Unity in Nederland een levende realiteit is. 

Ik Getuig van de Eenheid van Europa en buig en ben toegewijd aan de Vlam van Europa. De Vuurtoren van Europa Leeft in een land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, het land dat de hoogste potentie heeft om Op te staan!