Richt je op de zon. Ontspan je en voel het zonlicht en dat het zonlicht dus gelijk verdeeld in je middenrif, dat het zonlicht door jou de aarde in zakt. Probeer te ontspannen en ontvang het licht en wees één met het licht om je heen, in je, overal en adem, geef adem aan je wens.

Awaken in the Light of Sun because a New Day has come forth, a New Day has started; a New Day is Beginning of Life.
Receive the Light of Sun in the Equality and in Truth of Emerald. The Emerald Mantle upon Terra receives Sunlight, gives Sunlight to All Atoms and All Cells. The Emerald Mantle is the Worthiness of planet Terra. Carrying Human RACE upon the Altar of Life. You receive the Light of Sun because it is given as the Blessing of God, it is given as a Blessing of Day and Night.

In Truthful Intervenience with Life upon planet Terra, we may intervene and may spread Sunlight, we may give the Light to where it is most needed. We may give the Light to where it is Invited. And so we do in the Presence of Equinox and in the Reality of Human RACE its Awakening. So Awaken as Humanity, Awaken in the Light of Communion, Awaken in the Union of Details. Spread Light and Receive Light. Realise the Equality of Life in Detailed Communion and within this Equality All Rise and All Awaken.
Receive the Light of Day and Reflect this Light of Day in the Truth of Night. Because the Light of Night is the Reality of Sun and Moon. The Reality of Sun and Moon that bring Order and that bring Life.
As Humanity you Live within the Motion of Sun and Moonlight. You Live within the Ordered Truth that is given within this Light.
All that is given in Sun is given to ONE and ONE that is given to Sun is given to ALL. Which means that ALL is Worthy that ALL receives the Light. And within the rays of Sun is the Aquarian Truth, the Aquarian Principles. ALL Principles beget Life. ALL Principles will be Born in Truthful and Ordered Matter. Be Creative as Human Being. Be Creative to Respond to the Light and when you Respond you Live your Wish, you Spread the Order and you Create an Ordered Matter, an Ordered Reality which may lead to Ascension; Ascending Living.
Come Forth in the Light of Sun and Awaken in the Right of Day. Awaken in this Right because it is your Right to be Creative, your Right to be Present, your Right to be Omni Present.
Awaken in your Presence, in your Wish. Awaken in the Truth of Equality. Awaken thus within the Emerald Mantle of Terra because you inhabit this planet. You have chosen to do so. Inhabited with All the Right that beats within your Heart. Inhabit this Life, take it with you and take it IN because within the Order of Cosmos you are Human, a Creative Being that Spreads Light that Gives Light that Breathes Light, a Creative Being that may Order Life as it is given in God’s Name.

(Tijdens een equinox staat de zon loodrecht boven de evenaar. Op het tijdstip van de equinox is de lengte van dag en nacht overal op aarde ongeveer gelijk, 12 uur licht, 12 uur donker. De zon komt precies in het oosten op en gaat precies in het westen onder. Tijdens de lente-equinox, dit jaar op 20 maart, begint de lente op het noordelijk halfrond.)

Copyright: Ascending ALL